Photo Produkce - katalogy, kalendá?e, reportáže a vše co je spojeno s proi focením...

Focení firemních akcí, reportáží, prezentací a dalších událostí

Pro Váš archiv či web potřebujete fotodokumentaci významných okamžiků a událostí

nafotografujeme Vám reportáž z Vašich podnikových akcí, výstav, prezentací, firemních her, školení a pod.